DAEN
DAEN
Historien om Skaldyrskysterne
Limfjordsskaldyr 55 millioner år proveniens
Læs mere
0

Længe før der fandtes mennesker, fandtes der skaldyr

55 millioner år siden. Moleret giver os et unikt og mangfoldigt indblik i livet på jorden for 55 millioner år siden. Med fantastiske og bemærkelsesværdige fossiler af fugle, skildpadder, fisk insekter, træ og skaldyr kan man danne sig et billede af det første liv på jorden, efter dinosauernes uddøen.
0

Østers dominerede stenaldermenneskets kostsammensætning

5.500 – 4.000 f.Kr. Skalmøddinger dokumenterer, at østers dominerede stenaldermenneskets kostsammensætning. De omkring 500 massive skalmøddinger spredt omkring Limfjorden er en vigtig arkæologisk vidnesbyrd om vores stenalderforfædre fra Ertebølletiden.
0

Havet bliver en brakvands-indsø og skaldyr i Limfjorden uddør

Ca. 1.200 e.Kr. Man ved at vikingerne spiste østers, men overleveringer viser også, at det ikke ansås som særligt mandigt for vikinger at spise dem. Det menes, at Limfjorden gradvist blev til en brakvand-indsø omkring 1.200 e.Kr., efterhånden som de vestlige forbindelser til havet lukkede. Reduktionen i saltholdigheden betød, at alle skaldyrene i Limfjorden døde ud.
1825

En orkan baner vejen for Europæisk fladøsters i Limfjorden

Ved orkanen 3. februar 1825 brød det salte vand fra Vesterhavet igennem til Limfjorden ved Agger Tange og saltforholder i Limfjorden endte med at være mellem 20 og 30 promille. Det blev igen muligt for den Europæiske fladøsters at trives og den spredte sig i hele den vestlige del af fjorden, men gennembruddet betød samtidig af ferskvandsfiskene uddøde, hvilket også fik store konsekvenser.
1850

Det kommercielle Limjordsøstersfiskeri begynder

I årene efter 1850 omtrent samtidig med at udgravningerne af skalmøddingerne begynder, opdager stenfiskere og fiskere, at der igen er østers i Limfjorden og et lukrativt monopoliseret østersfiskeri og handel blev etableret, og købstaden Nykøbing på Mors blev Danmarks Skaldyrshovedstad.
1900

Østerskompagniet senere Limfjordskompagniet opstår på Ørodde lidt uden for Nykøbing

I 1900 fik Limfjords-Østerskompagniet for alvor vind i sejlene på havnen i Nykøbing Mors og dannede grundlaget for det østersfiskeri og den medfølgende industri, som vi kender i dag i Limfjorden. Senere i 1910 flyttede Østerskompagniet fra Nykøbing Havn ud på den yderste ende af Ørodde landtangen ved Nykøbing Bugt.
1915

Henkogning af muslinger begynder på Ørodde

I 1915 anlagdes en fabrik ved kompagniet til henkogning af muslinger. Der blev fremstillet omkring 40.000 dåser på ½ kg årligt, og der var også handel med levende muslinger fra østersbassinerne. Senere kom der flere muslingekogerier til bl.a. på Nørrebro i Nykøbing.
1949

Østerspigen

Østerspigen bliver skabt af billedehuggeren Trine Dreyer, da Nykøbing by fyldte 650 år i 1949. Det var en gave fra Østers-kompagniet til byen. Østerspigen er opstillet i Østre Anlæg tæt på Limfjorden.
Skriv dig op til vores nyhedsbrev
I vores nyhedsbrev vil du modtage nyheder om OPHAV - Limfjordens skaldyr og søsport, nyt om events med skaldyr og meget mere.
Skriv dig op til vores nyhedsbrev
I vores nyhedsbrev vil du modtage nyheder om OPHAV, nyt om events med skaldyr og meget mere.
Presse
Danmarks Skaldyrshovedstad og Destination Limfjorden hjælper gerne med mere information og billeder til print og digital brug.
Turistinformation
Servicering af turister og gæster foregår på turistinformationen Visitmors i gågaden, Vestergade 10 i Nykøbing Mors. Besøg Destination Limfjordens website www.destinationlimfjorden.dk
OPHAV
Spørgsmål vedrørende OPHAV kan stiles til Anne Holm Paludan aho@morsoe.dk
Copyright © Danmarks Skaldyrshovedstad 2022