DAEN
DAEN
Visionen

Se skitseprojektet fra Norrøn her:
Full version
Pixi version

Del

Visionen

Ambitionen for det nye center er at skabe et plateau midt i Limfjorden, hvorfra man kan komme helt tæt på livet i og omkring fjorden. Stedet har til målsætning at være en ambassade og repræsentant for Limfjorden, med udgangspunkt i stedets herkomst, historie og rolle som gastronomisk og rekreativt mekka.

Centret er din og min adgang til Limfjorden som rum for oplevelse, der skal bringe os nærmere fjordens liv og som flade for aktiv såvel som tilbagelænet nydelse af fjorden.

Projektets succes rodfæstes i at skabe et sted, som aktivt kan bruges af både den lokale befolkning og byde besøgende gæster indenfor og udenfor som en port til Limfjorden.

Projektets centrale rolle er at formidle fjorden som sublimt spisekammer samt som et rekreativt sted for aktiv bevægelse, foreningsliv og kærlighed til søsport.

Visionen er, at de to sideløbende spor tilsammen skal skabe en ny attraktiv helårsdestination, og at de kan supplere hinanden og tilsammen skabe en helstøbt destination, der når langt ud over Nykøbing Mors' grænser.

I 2022 blev der udarbejdet et skitseprojekt for OPHAV af arkitektfirmaet Norrøn, som har dannet udgangspunkt for det videre arbejde. 

Gastrodestination i verdensklasse

Det nye center skal sætte Mors på verdens- kortet som destination for skaldyrsturisme. Formidlingen af fjorden som et kulinarisk spisekammer skal være en oplevelse i international klasse, men for at kunne værne om fjordens

ressourcer er det vigtigt at forstå̊ den sammen- hæng, der er til fjordens biologi, økosystemer, historie og kulturarv, der samtidig skal formidles i centret.

Centret skal være det naturlige sted for at opleve Limfjorden. Det skal være udgangspunktet for at komme ud på vandet og ud i naturen og opleve formidlingen 1:1.

Centrum for søsport

Centret skal være et samlingssted for aktiviteter omkring vandet. Det skal både være et sted, hvor eksisterende foreninger kan have deres base, men det skal især indbyde til nysgerrig- hed og lyst til at prøve nye aktiviteter på vandet.

Det skal styrke eksisterende fællesskaber, men det skal samtidig kunne være rammen for nye. Forhåbningen er at byens unge vil opleve stedet som et samlingssted, hvor de kan prøve nye aktiviteter i trygge rammer.

Samtidig kan søsportsaktiviteterne være med til at give en længerevarende mere varieret oplevelse for udefrakommende besøgende med både ny viden, mad-oplevelser og søsportsaktiviteter.

Innovation og iværksætteri

Udover at være rammen om oplevelser og formidling skal centret fremme innovation og iværksætteri. Sammen med byens øvrige erhverv og forskningsinstitutioner skal det være et sted for nye ideer og inspiration til hvad Limfjordens mange ressourcer kan bruges til.

Del denne side
Skriv dig op til vores nyhedsbrev
I vores nyhedsbrev vil du modtage nyheder om OPHAV, nyt om events med skaldyr og meget mere.
Presse
Danmarks Skaldyrshovedstad og Destination Limfjorden hjælper gerne med mere information og billeder til print og digital brug.
Turistinformation
Servicering af turister og gæster foregår på turistinformationen Visitmors i gågaden, Vestergade 10 i Nykøbing Mors. Besøg Destination Limfjordens website www.destinationlimfjorden.dk
OPHAV
Spørgsmål vedrørende OPHAV kan stiles til Anne Holm Paludan aho@morsoe.dk
Copyright © Danmarks Skaldyrshovedstad 2022